Texniki Məlumat

 -Cambalkon sistemində istifadə olunan möhkəmlənmiş(temperlənmiş) şüşənin qalınlığı eyvanın  hündürlüyündən,mərtəbə və külək yükündən aslı olaraq 8-10 mm ola bilər.

 -Adi şüşədən fərqli olaraq,temperlənmiş şüşənin əyilən zaman möhkəmliyi 250 Mpa olur.

 -Cam balkon  sistemində ancaq temperlənmiş şüşə istifadə olunur.Temperlənmiş şüşə adi  şüşədən  9 dəfə zərbəyə davamlıdır.

 -İstəyiniz olsada şüşəni sındırmaq çox çətindir.Sınan zaman şüşə qırıntıları insana xəsarət  yetirmir.

 -Roliklər möhkəm plastik kütlədən hazırlanib. 600kq çəkilmə qüvvəsinə tab gətirir.

 -Cam balkon sisteminin açılması bir və ya iki tərəfə mümkündür. Bu müştərinin (sifarişçinin) istəyindən və eyvanın formasından asılıdır.

-İstənilən formalı balkonlarda Cambalkon quraşdırmaq mümkündür (düz, Г - , П – şəkilli, radius və mürəkkəb formalı).

-Cam balkon sistemində şüşə variantlari: şəffaf,qəhvəyi,qara,yaşıl və başqa rəngləridə sifariş edə bilərsiniz.

-Bərkidici silikon -55 dən +70 dərəcəyə dək öz bütün xüsusiyyətini saxlayır.

-Cambalkon sistemi güclü külək yükünə (220 kq / kv m qədər) tab gətirir.

-Cambalkon sistemi səs izolyasiyasına malikdir(15-20 dB)

-Cambalkon sistemində istifadə olunan bütün hissələr paslanmaz materiallardan hazırlanmışdır və istənilən hava şəraitinə dayanıqlıdır.